Klachtenprocedure

Ontevreden of een klacht?

Wij doen er alles alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.
In het geval er een situatie ontstaat waarover u niet tevreden bent, stellen wij het zeer op prijs dat u hierover met ons communiceert. Wij beschouwen dat als een vorm van advies over onze dienstverlening. Klachtbehandeling draagt dan bij aan verbetering van onze kwaliteit.

In het geval dat we er samen echt niet uitkomen, heeft u het recht een officiële klacht in te dienen. Kinderopvang Little People heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld waarbij een klacht ingediend kan worden over de volgende aspecten.
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder

In het geval dat we een klacht samen niet opgelost kunnen krijgen, is de volgende stap het inschakelen van de Geschillencommissie. Onze kinderopvanginstelling is aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze stichting zal de klacht onpartijdig en deskundig beoordelen.

Klik hier om naar de website van de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen te gaan en klik hier om naar het Klachtenloket Kinderopvang te gaan. (Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation).

Ieder jaar maakt onze kinderopvanginstelling een “jaarverslag klachten” en deze koppelen we terug naar de oudercommissie en de inspecteur van de GGD.

Wij ontvangen elk jaar een 'geschilvrij' certificaat. Wij kunnen met trots zeggen dat wij elk jaar dit certificaat hebben ontvangen!

Intern Klachtenreglement Little People

Klachtenjaarverslag Little People 2023

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352