Ontevreden of een klacht?

Wij doen er alles alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.
In het geval dat er een situatie ontstaat waarover u niet tevreden bent, stellen wij het zeer op prijs dat u hierover met ons communiceert. Wij beschouwen dat als een vorm van advies over onze dienstverlening. Klachtbehandeling draagt dan bij aan verbetering van onze kwaliteit.

In het geval dat we er samen echt niet uitkomen, heeft u het recht een officiële klacht in te dienen. Kinderopvang Little People heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld waarbij een klacht ingediend kan worden over de volgende aspecten.
– een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind
– de overeenkomst tussen de houder en de ouder

In het geval dat we een klacht samen niet opgelost kunnen krijgen, is onze kinderopvanginstelling aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze stichting zal de klacht onpartijdig en deskundig beoordelen.

Klik hier om naar de website van de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen  te gaan en klik hier om naar het Klachtenloket Kinderopvang te gaan. (Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation).

Ieder jaar maakt onze kinderopvanginstelling een “jaarverslag klachten” en deze koppelen we terug naar de oudercommissie en de inspecteur van de GGD.

Ook in 2020 zijn wij klachtenvrij!

Intern Klachtenreglement Little People 

Typ uw zoekwoorden en druk op Enter om te zoeken