Veel gestelde vragen

Is er momenteel een wachtlijst?

Het beste is contact met ons op te nemen en te vragen naar de meest actuele gegevens. Sommige groepen op sommige dagen zijn goed bezet terwijl er op andere groepen of dagen wellicht wel mogelijkheden zijn. Het zijn altijd momentopnames. Wij helpen u dus graag en bespreken de mogelijkheden tijdens een kennismaking met u door!

Heb ik recht op teruggave van de Belastingdienst?

Little People is opgenomen in het LRK. U kunt via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Hoe hoog die toeslag is, is afhankelijk van uw inkomen en gezinssituatie. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.
Onze LRK-nummers zijn terug te vinden onderaan de pagina Tarieven.

Is Little People is een erkend kinderopvangcentrum?

Ja, Little People is een erkend kinderopvangcentrum dat voldoet aan alle kwaliteitscriteria. Dat betekent dat we opgenomen zijn in het landelijk register kinderopvang (LRK). Daardoor kunt u ook recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Onderaan de pagina Tarieven staan per locatie de LRK-nummers vermeld.

Hoe kom ik aan mijn jaaropgave?

Little People stuurt in januari automatisch een jaaropgave van het voorgaande kalenderjaar. Deze jaaropgave wordt eenmalig verstrekt. Deze heeft u nodig voor uw jaarlijkse belastingaangifte. Bewaart u deze dus goed!

Hoe zeg ik op?

Opzeggen doet u schriftelijk: per brief of e-mail naar info@kinderopvanglittlepeople.nl. De opzegtermijn is 1 maand.

Verzorgt Kinderopvang Little People ook tussenschoolse opvang?

Nee. Tussenschoolse opvang is de verantwoordelijkheid van de basisschool die uw kind bezoekt. Onze kernpartner, Kindcentrum Br!cks, hanteren een continurooster. Daar lunchen de kinderen dus op school.

Hoe regel ik de overgang van dagopvang of peuterspeelzaal naar de BSO?

U moet uw kind tijdig aanmelden voor de BSO. Het contract loopt niet automatisch door, maar stopt wanneer uw kind 4 jaar wordt.
Wordt uw kind in of net voor een vakantie 4 jaar en wil u de opvang in de betreffende vakantie door laten lopen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan onze administratie, het liefst al meer dan een jaar van te voren in verband met de wachtlijst. U kunt een mail sturen naar: info@kinderopvanglittlepeople.nl

Wanneer moet ik aangeven dat mijn kind op vakantie gaat?

Ook al zijn wij flexibel ingesteld, we vinden het fijn om een maand van te voren te weten indien u op vakantie gaat. Dan kunnen we daar met onze planningen/inzet personeel rekening mee houden.

Wat moet ik doen als iemand anders mijn kind komt halen?

Wij hechten uitermate grote waarde aan de veiligheid van uw kinderen. Daarom gelden strenge regels bij het brengen of ophalen door andere personen dan de ouders. Uit veiligheidsoverwegingen moet u dit tijdig (minimaal 1 dag van te voren) en persoonlijk doorgeven aan onze medewerkers. Bij voorkeur komt uw vervanger dan mee om even persoonlijk kennis te maken bij onze opvang, of toont een foto zodat we een ‘gezicht bij een naam’ kennen. Bij calamiteiten kunt u telefonisch doorgeven wie uw kind komt brengen of halen. U geeft altijd de naam op van degene die uw kind ophaalt. Ook geeft u aan wat de relatie tot het kind is (opa, oma, oom, tante, vriend of kennis van ouder). U geeft ook een (mobiel) telefoonnummer op van degene die uw kind komt ophalen. Degene die uw kind brengt of ophaalt moet zich verplicht legitimeren, zodat we kunnen controleren of we uw kind aan de juiste persoon overdragen. Bij twijfel of onduidelijkheid neemt de medewerker telefonisch contact met u op om na te vragen of uw kind overgedragen mag worden aan uw vervanger.

Wat moet ik doen als mijn kind tijdens de opvang medicijnen nodig heeft?

Bespreek dit tijdens de intake. Vanzelfsprekend houden we er in de opvang rekening mee. Mocht uw kind medicijnen nodig hebben tegen de allergie, dan ontvangt u een medicatieformulier bij de intake waar u moet tekenen dat medewerkers de medicatie toe mogen dienen. U laat altijd aan de medewerkers zien hoe de medicatie toegediend moet worden.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U meldt uw kind telefonisch ziek tussen 7.00 en 9.00 uur. Ziekmeldingen voor de BSO kunt u tot 14.30 uur telefonisch doorgeven. Let op: het is belangrijk dat u ook telefonisch uw kind na de ziekteperiode weer aanmeldt bij de opvang! Dit kunt u telefonisch doen tussen 7.00 en 9.00 uur of tussen 17.00 en 18.30 uur. U kunt dit ook eventueel bij het ophalen van broertjes/zusjes doorgeven aan een van onze medewerkers.

Wanneer mag mijn kind niet naar de opvang?

Kinderen met koorts (boven 38° C) mogenniet naar de opvang komen.

Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft maar geen koorts, kunt u bellen met de opvang. U kunt overleggen met één van onze medewerkers of uw kind naar de opvang mag komen. In sommige gevallen moeten we contact opnemen met de GGD. 

Heeft uw kind een besmettelijke ziekte en mag hij of zij wel komen? Geef dit duidelijk aan ons door, zodat wij ouders hierover kunnen informeren. Soms hebben we te maken met risico-groepen zoals zwangere vrouwen. Het is daarom fijn om op tijd op de hoogte zijn.

Wat gebeurt er als een medewerker ziek is?

Little People is dan verantwoordelijk voor de vervanging van deze medewerker.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Natuurlijk doen we er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze opvang, bespreek dit dan meteen met een van onze medewerkers. Zo voorkomt u dat irritaties en ongenoegen onnodig oplopen. De medewerker neemt uw klacht altijd serieus en zal deze bespreken met de directie. De directie zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de klacht te bespreken en een aanvaardbare oplossing voorstellen. De leidraad voor de behandeling van klachten staat uitgebreid beschreven in onze klachtenregeling.

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352