Opvoeden doe je samen!

U kent uw kind het beste. Daarom is het belangrijk dat u open en eerlijk bent over het functioneren, de interesses en het karakter van uw kind. We kunnen dan in onze benadering rekening houden met het unieke karakter van uw kind. Tegelijkertijd geeft dat ook richting aan de manier waarop we uw kind ondersteunen bij het opgroeien. We vinden het erg belangrijk dat uw opvoeding en onze opvang op één lijn zit. Daarom spreken we tijdens de intake onze ideeën en verwachtingen uitgebreid met u door, zodat we van beide kanten weten of het klikt.

Tijdens de dagelijkse overdracht kunt u kort vragen stellen en geven we kort informatie over het verloop van de dag. Heeft u vragen die dieper ingaan op het welbevinden van uw kind, dan bespreken we dat graag op een rustig moment. U kunt daarvoor altijd een afspraak maken met Debbie Beunis via één van onze medewerkers. Het kan ook zo zijn dat wij aandachtspunten in de ontwikkeling signaleren en deze met u willen bespreken. Waar nodig en in overleg met u bieden wij extra ondersteuning. Tijdens een jaargesprek evalueren we het afgelopen jaar en stemmen we samen met u af welke ontwikkeling en talenten we in het komende jaar gaan stimuleren.

Thema-avonden en extra ondersteuning
Opvoeden is een weg zoeken: voor het kind maar ook voor de ouders. Daarom organiseert Little People thema-avonden over onderwerpen waar iedereen bij de opvoeding mee te maken krijgt. Daarnaast kunnen we deskundige extra ondersteuning aan kinderen bieden, bijvoorbeeld bij autisme, hooggevoeligheid of ADHD. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders, die toestemming geven voor extra ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de training ‘rots en water’, die kinderen ondersteunt om zich weerbaar op te stellen. Natuurlijk zijn suggesties van ouders voor thema-avonden en/of extra ondersteuning van harte welkom.

Typ uw zoekwoorden en druk op Enter om te zoeken