Opvang

Wij bieden kleinschalige kinderopvang aan waarin we heel persoonlijk te werk gaan. Er is veel aandacht voor ieder kind. Door de intensieve samenwerking met een van de IKC scholen in Best kunnen we goed op elkaar afgestemde programma’s bieden. Dat geeft veel voordelen voor het welzijn van de kinderen.

Binnen Little People ontwikkelen we programma’s voor speciale groepen zoals: peuterspeelzaal 2+, wennen aan school 3+, sport, spel, muziek en huiswerkbegeleiding. In de toekomst willen we zelfs opvang aan huis bieden, als dat het beste is voor ouder en kind.

Kortom: een kinderopvang organisatie die samen met u zoekt naar de beste manier voor uw kind(eren).

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352