Kinderopvang Little People wil zich onderscheiden van de concurrentie door het bieden van kleinschalige kinderopvang en buitenschoolse opvang. Hierdoor is er meer ruimte voor persoonlijke en liefdevolle aandacht voor elk kind.

Daarom werken wij op basis van de volgende uitgangspunten:

Een tweede thuis voor uw kind

Elk kind is uniek en heeft ondersteuning nodig om zichzelf en de omgeving te ontdekken. De basis daarvoor is een kleinschalige, vertrouwde omgeving. Duidelijke grenzen en voldoende aandacht voor een stapsgewijze ontwikkeling tot een zelfstandig individu. Dat is onze visie op kinderopvang. In alles wat wij doen, hanteren wij de volgende kernwaarden:

   Huiselijkheid

We vinden het allerbelangrijkste dat uw kind zich bij Kinderopvang Little People thuis voelt. Daarom zijn onze locaties huiselijk ingericht. We hebben een gezellige woonkeuken, een speelkamer en een sfeervolle zithoek. Met de inrichting en aanschaf van alle meubels, speelgoed en apparaten houden we rekening dat de producten op veiligheid zijn getest.

   Liefdevol

De leid(st)ers dragen een warm hart toe voor kinderen. Ze werken met plezier bij Kinderopvang Little People omdat ze bij ons echt tijd krijgen om individuele aandacht te geven aan ieder kind. Daarom werken we niet met grote groepen en zijn er meer dan voldoende leid(st)ers in de dagopvang en bij de BSO. Daarnaast leidt Kinderopvang Little People medewerk(st)ers op met een passie voor kinderen, die we boventallig inzetten.

   Respectvol

Ieder kind heeft een uniek karakter. Onze leid(st)ers worden opgeleid om ieder kind de individuele, specifieke aandacht te geven waaraan het behoefte heeft en met respect te behandelen.

   Structuur

Wij zijn van mening dat het voor kinderen het prettigste is als er structuur is in de dag. Regelmaat geeft duidelijkheid en voorkomt teleurstellingen. Op vaste momenten wordt er gespeeld, gegeten en uitgerust. Dat geldt overigens nog niet voor jonge zuigelingen.

   Samenwerking met ouders

Opvoeden doe je samen! Daarom hecht kinderopvang Little People veel waarde aan de mening en inbreng van ouders. We zoeken op verschillende manieren samenwerking met ouders. Tegelijkertijd signaleren we vroegtijdig aandachtspunten in de ontwikkeling en overleggen hierover met ouders. Waar nodig bieden we in overleg extra ondersteuning.

Tijdens de dagelijkse overdracht kunt u kort vragen stellen en geven wij informatie over het verloop van de dag. Heeft u vragen die dieper ingaan op het welbevinden van uw kind, dan bespreken we dat graag op een rustig moment. U kunt daarvoor altijd een afspraak maken via een van onze medewerkers. Tijdens een jaargesprek evalueren we het afgelopen jaar en stemmen we samen met u af welke ontwikkeling en talenten we in het komende jaar gaan stimuleren.

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352