Beleidsinformatie

Kinderopvang Little People voldoet aan alle wettelijke eisen voor kinderopvang en we zijn opgenomen in het Landelijke Register Kinderopvang. Dat betekent dat we regelmatig (aangekondigd en onaangekondigd) controle krijgen van de GGD.

In het menu hiernaast vindt u al onze beleidsinformatie. De stukken die u hier leest vormen de basis voor onze manier van werken. Daarnaast werken wij met protocollen, deze liggen ter inzage op de groepen.
Onder het kopje kwaliteitsbeleid vindt u het meest recente GGD-rapport van onze opvang.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of via telefoonnummer 0499 – 850 352.

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352