Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van Kinderopvang Little People is gericht op onderstaande zaken:

Wij vinden dat ieder kind uniek is en bieden ondersteuning bij het verkennen van zichzelf en de omgeving.

Wij bieden een vertrouwde en veilige omgeving waarin ruimschoots aandacht is voor persoonlijke en liefdevolle aandacht.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen op het gebied van kinderopvang en gaan in opleiding. Bijvoorbeeld: Al onze leid(ster)s hebben de opleiding VVE, Voorschoolse en Vroegschoolse educatie gevolgd. Deze is erop gericht om tijdig eventuele onderwijsachterstanden te verminderen bij de start van groep 3.

Kinderopvang Little People is opgenomen in het landelijk register kinderopvang (LRK).

De Nederlandse toezichthouder op het gebied van “Kwaliteit in de kinderopvang” is de GGD. De GGD beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van Little People en rapporteert de bevindingen in een inspectierapport. Wij vinden het prettig dat het resultaat van onze kwaliteitsinspanningen wordt bevestigd door de conclusies in het inspectierapport.

Download hieronder de meest recente jaarlijkse inspectierapporten per locatie:

Inspectierapport GGD Joh. Verleunstraat 27 (KDV en VVE)

Inspectierapport GGD Joh. Verleunstraat 29 (VVE)

Inspectierapport GGD Joh. Verleunstraat 29 (BSO)

Inspectierapport GGD Wildheuvel 15 (BSO)

Inspectierapport GGD Wildheuvel 19 (KDV)

Inspectierapport GGD Wildheuvel 15 (VVE)

Inspectierapport GGD Emmalaan 27 (KDV)

Inspectierapport GGD Wildheuvel 15 (BSO) incidenteel onderzoek

Inspectierapport GGD Wildheuvel 15 (KDV) incidenteel onderzoek

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352