Het kwaliteitsbeleid van Kinderopvang Little People is gericht op onderstaande zaken:

Wij vinden dat ieder kind uniek is en bieden ondersteuning bij het verkennen van zichzelf en de omgeving.

Wij bieden een vertrouwde en veilige omgeving waarin ruimschoots aandacht is voor persoonlijke en liefdevolle aandacht.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen op het gebied van kinderopvang en gaan in opleiding. Bijvoorbeeld: Al onze leid(ster)s hebben de opleiding VVE, Voorschoolse en Vroegschoolse educatie gevolgd. Deze is erop gericht om tijdig eventuele onderwijsachterstanden te verminderen bij de start van groep 3.

Kinderopvang Little People is opgenomen in het landelijk register kinderopvang (LRK).

De Nederlandse toezichthouder op het gebied van “Kwaliteit in de kinderopvang” is de GGD. De GGD beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van Little People en rapporteert de bevindingen in een inspectierapport. Wij vinden het prettig dat het resultaat van onze kwaliteitsinspanningen wordt bevestigd door de conclusies in het inspectierapport.

Download hieronder de meest recente inspectierapporten per locatie:

Inspectierapport GGD Dagopvang Wilhelminadorp

Inspectierapport GGD BSO Wilhelminadorp

Inspectierapport GGD BSO Heuveleind – Heivelden

Inspectierapport GGD Dagopvang Naastenbest

Inspectierapport GGD Dagopvang Heuveleind – Heivelden

Inspectierapport GGD Peuterspeelzaal Heuveleind – Heivelden

Inspectierapport GGD Peuterspeelzaal Wilhelminadorp

Typ uw zoekwoorden en druk op Enter om te zoeken