Pedagogisch Beleid

Kinderopvang Little People wil zich onderscheiden van de concurrentie door het bieden van kleinschalige kinderopvang en buitenschoolse opvang waardoor er meer ruimte is voor een persoonlijke en liefdevolle aandacht voor elk kind.

Wij vinden dat elk kind uniek is en willen elk kind ondersteunen bij het verkennen van zichzelf en de omgeving. Dit willen we doen door het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving waarin ruime aandacht is voor persoonlijke en liefdevolle aandacht, waarin uiteraard de samenwerking tussen leidsters en ouders cruciaal is. Wij denken dat door het bieden van kleinschalige opvang hieraan uitermate goed invulling kan worden gegeven.

Leidsters, invalkrachten, vrijwilligers en stagiaires volgen het pedagogisch beleid van Kinderopvang Little People dat bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en stimulerende omgeving.

Little People werkt constant aan kwaliteitsverbetering en volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet. Het pedagogisch beleidsplan is dan ook constant in ontwikkeling, en nieuwe thema’s en gewijzigde inzichten zouden tot aanpassing van dit plan kunnen leiden.

Wij zijn ervan overtuigd ouders het vertrouwen te kunnen geven in een veilige en stimulerende opvang.

Download op de pagina's van de verschillende locaties het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Hieronder kunt het pedagogisch beleidsplan downloaden.

Download hier het Pedagogisch beleidsplan

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352