Geheel nieuwe Peuterspeelzaal geopend in Heivelden-Heuveleind.

Vanaf 22 februari jl. is er een nieuwe peuterspeelzaal geopend door een samenwerking tussen Basisschool De Heydonck, Kinderopvang Little People en de Gemeente Best.

De locatie is gevestigd in de basisschool ‘de Heydonck’ en naast de kinderopvang van Little People. De werkwijze is geheel gericht op het Peuterspeelwerk en de voor-en vroegschoolse educatie. Alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn hier meer dan welkom.

Het peuterspeelwerk valt volledig binnen de doelstellingen van de Gemeente Best op het gebied van het aanbod van Peuterarrangementen door kinderopvangorganisaties. De Gemeente Best wil gelijke en optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Zij streven naar één plek waar kinderopvang, onderwijs en ontwikkelingsstimulering hand in hand gaan en van waaruit alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en een soepele overstap kunnen maken naar het basisonderwijs. Dit betekent dat de Gemeente Best samen met het onderwijs en de kinderopvangorganisaties werkt aan zogenoemde integrale kindcentra. De opening van deze peuterspeelzaal past daarom volledig binnen dit beleid.

In de peuterspeelzaal worden optimale ontwikkelkansen gecreëerd door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden. Kinderen leren hier samen te spelen en rekening te houden met elkaar. Ze leren zich te uiten met zang, dans en materialen en spelen in een omgeving waar taal een belangrijke rol speelt.

Door de nauwe samenwerking met Kinderopvang Little People, de peuterspeelzaal en basisschool de Heydonck is de overgang naar de basisschool veel prettiger.

Debbie Beunis, directeur van Kinderopvang Little People: “Doordat we de visies en doelen met elkaar afstemmen en de communicatie tussen onze organisaties structureel en soepel laten verlopen, is de overgang voor ieder kind naar de basisschool heel prettig. De schoolleiders kennen het kind al zo goed dat ze precies weten welke begeleiding het beste is. Naast de communicatie-overdracht laten we bijvoorbeeld een kind af en toe al wennen in een kleuterklas als we merken dat het eraan toe is. De visie: ‘Op de Heydonck mag je zijn en worden’, delen we volledig binnen Little People en nu ook op de Peuterspeelzaal. “

Praktische informatie

De peuterspeelzaal is gevestigd op de Wildheuvel 17-19 in Best. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 11.30 uur. Op de groep werken meerdere beroepskrachten die aanvullend VVE-gecertificeerd zijn. Het team bestaat uit Irma Voets, Suzanne van Leuken en Marit Kamp.

Er zijn momenteel nog enkele plaatsen beschikbaar.

Voor meer informatie, inschrijving of een rondleiding kunt u contact opnemen met Irma Voets 06 – 393 69336 of mailen naar: littlepeopleheydonck@gmail.com.
Ook voor vragen over subsidiemogelijkheden en belastingtoeslagen kunt u daar terecht.

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352