Peuterspeelzaal ‘t‘ Hummeltje sluit aan bij Little People.

Vanaf januari 2016 kan ’t Hummeltje gewoon doorgaan, maar dan onder de hoede van Little People.

Debbie Beunis, eigenaresse van Kinderopvang Little People, is blij dat ze op deze manier het peuterspeelwerk aan kan blijven bieden. Debbie: “Peuterspeelwerk is er voor de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Voor kinderen die niet naar de dagopvang gaan, maar waarvan de ouders het wel belangrijk vinden dat ze in contact komen met andere kinderen, is ’t Hummeltje een perfecte plek. De doelstelling is namelijk dat er optimale ontwikkelkansen gecreëerd worden door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden. Kinderen leren hier samen te spelen en rekening te houden met elkaar. Ze leren zich te uiten met zang, dans en materialen en spelen in een omgeving waar taal een belangrijke rol speelt.

Net zoals Little People werkt ’t Hummeltje nauw samen met Basisschool de Paersacker. Debbie: “Zo vormen wij samen een Integraal Kind Centrum. Dat is een enorm voordeel voor ieder kind. Het kind wordt namelijk op deze manier vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd. De overgang van dagopvang of peuterspeelzaal naar de basisschool wordt zo eenvoudig gemaakt en vindt in overleg met de schoolleiding plaats. De samenwerking tussen De Paersacker, ’t Hummeltje en Little People loopt zeer prettig en dat merk je terug in de sfeer die er overal heerst.”

Op de groep werken meerdere beroepskrachten die aanvullend VVE-gecertificeerd zijn. (Voor- en vroegschoolse Educatie om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen).
Alle beroepskrachten blijven werkzaam bij ’t Hummeltje onder leiding van kinderopvang Little People. Ingrid van Noort is één van de beroepskrachten. Samen met Rian Raaimakers, Miranda van der Steen en Betty Meijer werkt ze met veel plezier bij ’t Hummeltje. Ingrid: “We zijn blij dat we met Kinderopvang Little People de kans krijgen ons werk voort te zetten. Little People is een professionele organisatie en ziet het belang van peuterspeelwerk goed in.”

Praktische informatie

Peuterspeelzaal ’t Hummeltje is gelegen aan de Johannes Verleunstraat 29 in Best en gehuisvest in het schoolgebouw van IKC Basisschool de Paersacker.
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen: 08.45 – 11.45 uur en 13.00 – 15.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Voor meer informatie, inschrijving of een rondleiding kunt u contact opnemen met Ingrid van Noort 06-39502393 of Little People 0499-850352.

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352