Oudercommissie zoekt versterking!

Wij zijn hard op zoek naar nieuwe leden van onze oudercommissie.

In de oudercommissie zitten ouders van kinderen die op verschillende locaties van Little People gebruik maken van verschillende vormen van opvang zoals het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en peuterwerk. De ouders vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de verschillende locaties worden opgevangen.

Elke ouder met een kind dat naar Little People gaat, kan in de oudercommissie namens de betreffende locatie plaatsnemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

Wil je meer weten? -> Klik hier <-

 

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352