Officiële opening integraal kindcentrum in Wilhelminadorp

Basisschool de Paersacker, Kinderopvang Little People en Peuterspeelzaal ‘Hummeltje’ vormen samen een Integraal Kind Centrum (IKC).

De organisaties waren al kernpartners en hebben de samenwerking verder uitgebreid. Het kindcentrum biedt een totaaloplossing aan gezinnen met betrekking tot opvang, scholing én begeleiding van kinderen, baby’s, peuters en kleuters. Ook het peuterspeelwerk wordt binnen het kindcentrum aangeboden.

De visie van het kindcentrum is dat kinderen leren binnen én buiten de schooltijden. Kinderen mogen hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Ze worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd op basis van de visie en de behoeften van de kinderen en de ouders. Het kindcentrum biedt uiteraard onderwijs aan, maar ook sport, muziek, spel en opvang met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.

Het volledige dagprogramma wordt binnen het kindcentrum met elkaar afgestemd. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het te voeren beleid en kwaliteit. Thema’s op school kunnen op een ontspannende manier gecontinueerd worden na school. Is een kind eerder aan school toe of juist wat later, dan wordt dat mogelijk gemaakt. De overgang van dagopvang naar de basisschool verloopt daardoor soepel alsook de opvang na school. De openingstijden worden afgestemd op basis van de behoefte.

De officiële opening vond zaterdag 12 september jl. plaats. Het werd een drukbezochte middag. Kinderen van basisschool de Paersacker gaven ouders met groot enthousiasme rondleidingen door de locaties.

Raadslid, Leo Bisschops heeft tijdens de officiële opening gesproken. Vanuit zijn vorige functie als Wethouder Onderwijs initieerde en stimuleerde hij al jaren de ontwikkelingen van de Integrale Kind Centra in de Gemeente Best. Hij meldde ook trots te zijn op Kinderopvang Little People dat zij zo gegroeid is de afgelopen jaren, terwijl de cijfers in de kinderopvang juist terugliepen tijdens de economische crisisjaren.

Ook wethouder Bert van Drunen, van Onderwijs, Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk en heeft de opening bezocht. Samen met Eduard Leenders, voorzitter van Stichting Best Onderwijs stimuleert hij de ontwikkeling van Integrale Kind Centra in Best.

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352