-Debbie

Beste ouder,

Fijn dat u online kennis met ons maakt. Graag stel ik me aan u voor.

Ik ben Debbie Beunis en kom uit Engeland. Ik was daar vijftien jaar directeur van een kinderopvangorganisatie. Door de ontmoeting met mijn man Arie, ben ik naar Best verhuisd.

In 2000 ben ik gestart met Kinderopvang Little People in mijn eigen, knusse woning. Later kwam daarbij BSO Next Step.

Typische eigenschappen die ik graag overbreng zijn: liefdevol en respectvol met elkaar omgaan en gestructureerd, hard werken. Ik heb me voortdurend geschoold op het gebied van kinderopvang zoals: ‘sociale vaardigheid’, ‘signaleren van diverse aandoeningen zoals ADHD, autisme’ en ‘omgaan met kwetsbare kinderen’.

Door de professionele, warme wijze waarop we met Little People kinderopvang bieden, moest ik veel ouders teleurstellen omdat we gewoonweg vol zaten. Daardoor heb ik in 2013 een tweede vestiging geopend in het Wilhelminadorp in Best.

Omdat ik een grote voorstander ben om intensief samen te werken met peuterspeelwerk en de basisscholen stimuleer ik de ontwikkelingen op het gebied van Integrale Kind Centrum (IKC).

Sinds september 2015 ben ik de samenwerking gestart met de scholen Br!cks (destijds De Paersacker) en De Heydonck. Met deze samenwerking gaat onze kennis van het kind niet verloren als het kind naar de basisschool gaat. We overleggen met school wat het beste is voor ieder kind. Uiteraard doe ik alles in overleg met de ouders, want de communicatie met ouders en het samenwerken staat bij mij voorop!!!

Mijn wens is ook nog kinderopvang in Best uit te breiden met opvang aan huis. Op deze manier wil ik iedere ouder helpen die op een eigen wijze liefdevolle kinderopvang nodig heeft.

Ook de buitenschoolse opvang wil ik steeds kindgerichter invullen op het gebied van sport, spel, muziek én huiswerkbegeleiding, indien wenselijk.

Last but not least… omdat ik Engelse ben, vind ik het ook leuk om spelenderwijs de kinderen alvast een beetje aan de taal te laten wennen. Ik ervaar dat ze dat erg leuk vinden.

Uiteraard wilt u meer van mij en onze kinderopvang weten. Maak gerust een afspraak voor een persoonlijk gesprek en kennismaking. Pas dan weet u of wij een tweede thuis kunnen zijn voor uw kind(eren).

Graag tot ziens!
Debbie

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352