Medewerkers Little People halen diploma VVE Startblokken

Karin, Annelies, Claire, Marit, Debbie & Tamara zijn geslaagd voor hun VVE Startblokken scholing!

Wat houdt de opleiding Startblokken van basisontwikkeling (VVE) in?

Het is een pedagogisch werkplan (VVE) om de brede ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters optimaal te stimuleren. Het is niet alleen bedoeld voor het aanbod van taal- en rekenoefeningen, maar ook voor het zoeken van aangrijpingspunten bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

In het, door de pedagogisch medewerker en leerkracht begeleide en gestuurde, spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling van jonge kinderen!

In Startblokken van Basisontwikkeling nemen de kinderen deel aan de spelactiviteiten en verkennen ze interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: “groot zijn”, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De professionals geven bewust sturing aan leer –en ontwikkelingsprocessen.

Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling (w.o. rekenen wiskunde), motorische ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Basisontwikkeling wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352