Ontevreden of een klacht?

Wij doen er alles alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.
In het geval dat er een situatie ontstaat waarover u niet tevreden bent, stellen wij het zeer op prijs dat u hierover met ons communiceert. Wij beschouwen dat als een vorm van advies over onze dienstverlening. Klachtbehandeling draagt dan bij aan verbetering van onze kwaliteit.

In het geval dat we er samen echt niet uitkomen, heeft u het recht een officiële klacht in te dienen. Kinderopvang Little People heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld dat geldt voor alle aspecten van onze dienstverlening.

In het geval dat we een klacht samen niet opgelost kunnen krijgen, is onze kinderopvanginstelling aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze stichting zal de klacht onpartijdig en deskundig beoordelen.

Klik hier om naar de website van de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen  te gaan en klik hier om naar het Klachtenloket Kinderopvang te gaan. (Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation).

Ieder jaar maakt onze kinderopvanginstelling een “jaarverslag klachten” en deze koppelen we terug naar de oudercommissie en de inspecteur van de GGD.

Download hier: Klachtenjaarverslag 2014

Klachtenjaarverslag 2015: geen enkele klacht is binnengekomen.

Intern Klachtenreglement LittlePeople 2016