BELANGRIJK

Beste ouders en/of collega’s,

Zoals jullie waarschijnlijk al weten zijn alle kinderopvang organisatie’s vanaf morgen, maandag 16 maart, verplicht gesloten i.v.m. Corona. Op dit moment zijn druk in overleg. Dit omdat wij de kinderen van ouders met vitale beroepen nog steeds gaan opvangen. (Volgens de richtlijnen van de overheid) Wij gaan z.s.m. ouders en collega’s informeren en een verder plan ontwikkelen. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte!!! Alvast bedankt voor jullie geduld allemaal!!!

Brief aan ouders 15 maart 2020: klik hier.

Brief aan ouders 18 maart 2020: klik hier.

Brief aan ouders 1 april 2020: klik hier.

Vanaf 11 mei gaan onze deuren weer open voor iedereen. Dit vraagt om extra richtlijnen voor de veiligheid van zowel het personeel als ouders. Lees hieronder meer.

Brief aan ouders 4 mei 2020: klik hier.

BSO Heivelden: klik hier.

BSO Wilhelminadorp: klik hier.

Peuterspeelzaal Heivelden: klik hier.

Peuterspeelzaal Wilhelminadorp: klik hier.

Dagopvang: klik hier.

Dagopvang Emmalaan: klik hier.

Wat verandert er voor de eigen bijdrage en kindertoeslag? Klik hier of kijk onder aan deze pagina.

IMPORTANT

Dear parents and / or colleagues,

As you probably already know, all childcare organizations are closed from tomorrow, March 16th, due to Corona. At the moment busy in consultation. This is because we are still going to care for the children of parents with vital professions. (According to government guidelines) We will inform parents and colleagues as soon as possible and develop a further plan and of course keep you informed !!! Thanks in advance for all of your patience !!!

Announcement to parents March 15th 2020: click here.

Announcement to parents March 18th 2020: click here.

Announcement to parents April 1st 2020: click here.

BSO: click here.

Playschool: click here.

Daycare: click here.

Ważny

Informacje dla rodziców 18 marca 2020: kliknij tutaj.

Informacje dla rodziców 1 kwietnia 2020: kliknij tutaj.

BSO: kliknij tutaj.

Grupa zabaw: kliknij tutaj.

Przedszkole: kliknij tutaj.

Hoe zit het met de vergoeding?

Rijksoverheid:
Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Nu.nl:
Inmiddels is bekend geworden dat het kabinet heeft besloten dat alle ouders de eigen bijdrage voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang voor de periode van 16 maart tot en met 6 april terugkrijgen, ongeacht of er gebruik van is gemaakt. “Ouders krijgen de eigen bijdrage terug in de periode dat de kinderopvang is gesloten voor alle kinderen van ouders met zogeheten niet-cruciale beroepen. Maar ook ouders die hun kind wél naar de opvang brachten, omdat ze een cruciaal beroep vervullen, krijgen de eigen bijdrage teruggestort. Wel moet eerst de rekening betaald worden, zodat de opvanglocaties niet in financiële problemen komen. Het geld wordt later teruggestort via de kinderopvangorganisaties.”

Corona

Typ uw zoekwoorden en druk op Enter om te zoeken