Kinderopvang Little People wil zich onderscheiden van de concurrentie door het bieden van kleinschalige kinderopvang en buitenschoolse opvang waardoor er meer ruimte is voor een persoonlijke en liefdevolle aandacht voor elk kind.

Wij vinden dat elk kind uniek is en willen elk kind ondersteunen bij het verkennen van zichzelf en de omgeving. Dit willen we doen door het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving waarin ruime aandacht is voor persoonlijke en liefdevolle aandacht, waarin uiteraard de samenwerking tussen leidsters en ouders cruciaal is. Wij denken dat door het bieden van kleinschalige opvang hieraan uitermate goed invulling kan worden gegeven.

Leidsters, invalkrachten, vrijwilligers en stagiaires volgen het pedagogisch beleid van Kinderopvang Little People dat bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en stimulerende omgeving.

Little People werkt constant aan kwaliteitsverbetering en volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet. Het pedagogisch beleidsplan is dan ook constant in ontwikkeling, en nieuwe thema’s en gewijzigde inzichten zouden tot aanpassing van dit plan kunnen leiden.

Wij zijn ervan overtuigd ouders het vertrouwen te kunnen geven in een veilige en stimulerende opvang.

Download hier het pedagogisch beleidsplan