Advies van ouders

De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van kinderen die bij Kinderopvang Little People komen. De oudercommissie bestaat momenteel uit:

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:

Klik op de naam voor een korte introductie.
De oudercommissie komt tenminste 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders naar voren komen. Ook wordt advies gegeven over punten die door de leiding van Little People worden aangedragen. Verder helpt de oudercommissie bij het organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten en themabijeenkomsten.

Mocht u vragen hebben voor de oudercommissie of belangstelling hebben om plaats te nemen in de oudercommissie, dan kunt u ons telefonisch bereiken.

U kunt ook meedenken!
Hoe? De oudercommissie vergadert regelmatig, vaak samen met een afvaardiging van Kinderopvang Little People. We zouden het leuk vinden als u eens bij een vergadering aanwezig bent. Dan kunt u met ons meepraten over zaken die van belang zijn voor uw kind én voor u! De agenda van de vergadering is van te voren opvraagbaar. Als u dan nog zaken mist, kunt u die gerust bij ons aangeven. Wij stellen dit zeer op prijs! Van elke vergadering worden ook notulen gemaakt. Deze kunt u altijd opvragen.

Voor vragen, opmerkingen ideeën of om u aan te melden voor een vergadering, kunt u altijd één van onze medewerkers even aanspreken op de groep of ons bellen.

Nieuws vanuit de Oudercommissie
Op het besloten deel van de website komt meer informatie te staan vanuit de Oudercommissie, waaronder notulen en het jaarverslag. Deze informatie ligt ook op de opvanglocaties.

Download hier:

Reglement Oudercommissie

Huisreglement

Typ uw zoekwoorden en druk op Enter om te zoeken